Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Радна група за реорганизацију депоа и дигитализацију

Удружење ликовних уметника Србије je најстарије струковно удружење ликовних уметника у региону (1919). Своју мисију остварује у заштити радних и професионалних права и интереса ликовних уметника, обезбеђивању њиховог бољег друштвеног положаја и бољег положаја уметности у друштву и организовањем репрезентативног уметничког програма.

Радна група за реорганизацију депоа и дигитализацију културно-историјског наслеђа УЛУС-а почела је са радом 2020. године  са циљем да створи услове за боље чување, заштиту и одржавање историјско-уметничких дела, библиотечке и архивске грађе, али и са циљем да вишедеценијску активност удружења приближи члановима Удружења и заинтересованој публици.

РЕ-ОРГ 2020.

Радна група за реорганизацију депоа током новембра 2020. године успоставила је сарадњу са Централним институтом за конзервацију (ЦИК) и учествовала је на вебинару РЕ-ОРГ (Метод за реорганизовање и оживљавање музејских депоа). На вебинару је УЛУС учествовао са сопственом студијом случаја и уз помоћ професионалаца из ЦИК-а радио је на припреми плана реорганизовања депоа УЛУС-а.

Теме које су обрађене су:

  1. прорачунавање процентуалне окупираности пода намештајем
  2. принципи организације простора узимајући у обзир смештајне јединице и пролазе
  3. принципи локализације уметничких предмета
  4. план РЕ-ОРГ активности и припрема буџета

2021.

Колекција Фонда за унапређење стваралаштва младих уметника ликовних и примењених уметности – стручна обрада, инвентарисање и паковање

Пројекат је подржан на конкурсу Министарства културе и информисања за финансирање и суфинансирање пројеката  из области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања  МУЗЕЈСКИМ НАСЛЕЂЕМ у 2021. години.

Руководилац пројекта: Невена Поповић

Чланови радна групе: Милена Путник, Ана Пиљић Митовић, Милан Ђорђевић, Ана Миладиновић, Вахида Рамујкић, Слободан Саиловић, Андријана Пајовић, Тијана Цветковић, Марија Каузларић, Невена Поповић и Срађан Матић

2022.

Изложба 50 година од оснивања Фонда за унапређење стваралаштва младих уметника ликовних и примењених уметности (1972-1992)

Пројекат је подржан на конкурсу Министарства културе и информисања за финансирање и суфинансирање пројеката  из области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања  МУЗЕЈСКИМ НАСЛЕЂЕМ у 2022. години.

Руководилац пројекта: Милена Путник

Чланови радна групе: Милена Путник, Ана Пиљић Митровић, Даринка Поп-Митић, Ана Миладиновић, Тања Марковић, Кристина Ристић, Милан Ђорђевић, Невена Поповић и Срђан Матић

Изложба је одржана у Галерији УЛУС од 2. до 14. новембра 2022. Осим изложених радова, изложба је садржала и документарни део изложен у форми дизајнираног зида, који је носио информативни документарни текст, списак по генерацијама корисника фонда и чланова управног одбора фонда, као и друге релевантне податке интерпретиране из докумената који се чувају у архиви удружења.

Oнлајн колекција „Заборављено наслеђе: Фонд младих уметника ликовних и примењених уметности 1972-1992”

Пројекат је подржан на конкурсу Министарства културе и информисања за финансирање и суфинансирање пројеката  из области дигитализације културног наслеђа у Републици Србији у 2022. години.

Руководилац пројекта: Милена Путник

Чланови радна групе: Милена Путник, Милан Ђорђевић, Ана Пиљић Митровић, Даринка Поп-Митић, Ана Миладиновић, Тања Марковић, Марија Каузларић,  Невена Поповић и Срђан Матић

2023.

Дигитализација фонда младих: Скулптура 1972-1992

Пројекат је подржан на конкурсу Министарства културе и информисања за финансирање и суфинансирање пројеката  из области дигитализације културног наслеђа у Републици Србији у 2023. години.

Руководиоци пројекта: Милена Путник и Невена Поповић

Чланови радна групе: Милена Путник, Ана Пиљић Митровић, Даринка Поп-Митић, Ана Миладиновић, Тања Марковић, Катарина Ђорђевић Урошевић,  Невена Поповић и Срђан Матић